პარტიის თავმჯდომარე

შალვა შავგულიძე

თანამდებობა: პარტიის თავმჯდომარე

ელ-ფოსტა: sh.shavgulidze@fd.ge

განათლება:

1983-1985

მიხეილ ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სისხლის სამართლის კათედრის ასპირანტი

1974-1980

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტი

სამუშაო გამოცდილება:

19.02. 2017 -დან

მპგ „თავისუფლი დემოკრატების“ თავმჯდომარე

2012 -2016

საქართველოს პარლამენტის წევრი

1996-2012

ადვოკატი - საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

1992-1994

საქართველოს გენერალური პროკურატურის სისხლის სამართლის საქმეთა სამმართველოს პროკურორი

1992-1993

საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მოხალისე

მებრძოლი აფხაზეთის რეგიონში; აფხაზეთში საქართველოს

სახელმწიფო მინისტრის მრჩეველი სამართლებრივ საკითხებში

1988-1991

საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის, ეკონომიკისა და მართვის სამეცნიერო-კვლევითი განყოფილების უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

1981-1983

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამნაშავეობის სოციოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერ-თანამშრომელი