შალვა შავგულიძე - მმართველ ძალას ეძლევა შესაძლებლობა პირდაპირ დანიშნოს მისთვის სასურველი პირი პრეზიდენტად. პრეზიდენტის უფლებამოსილება იმდენად მცირდება, რომ ფაქრობრივად ფუნქციებაყრილ ინსტიტურად გადაიქცევა.

შალვა შავგულიძე - მმართველ ძალას ეძლევა შესაძლებლობა პირდაპირ დანიშნოს მისთვის სასურველი პირი პრეზიდენტად. პრეზიდენტის უფლებამოსილება იმდენად მცირდება, რომ ფაქრობრივად ფუნქციებაყრილ ინსტიტურად გადაიქცევა.

შალვა შავგულიძე - მმართველ ძალას ეძლევა შესაძლებლობა პირდაპირ დანიშნოს მისთვის სასურველი პირი პრეზიდენტად. პრეზიდენტის უფლებამოსილება იმდენად მცირდება, რომ ფაქრობრივად ფუნქციებაყრილ ინსტიტურად გადაიქცევა.