შალვა შავგულიძე - საკონსტიტუციო კომისია ,,ქართულმა ოცნებამ" შექმნა, რომ კომისიის გადაწყვეტილების სახელით შეეფუთა ის ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომელთა განხორციელებაც წინასწარ ჰქონდა გადაწყვეტილი.

შალვა შავგულიძე - საკონსტიტუციო კომისია ,,ქართულმა ოცნებამ" შექმნა, რომ კომისიის გადაწყვეტილების სახელით შეეფუთა ის ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომელთა განხორციელებაც წინასწარ ჰქონდა გადაწყვეტილი.

შალვა შავგულიძე - საკონსტიტუციო კომისია ,,ქართულმა ოცნებამ" შექმნა, რომ კომისიის გადაწყვეტილების სახელით შეეფუთა ის ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომელთა განხორციელებაც წინასწარ ჰქონდა გადაწყვეტილი.