ლევან სამუშია - ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია და შენიშვნები. დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ დავაფიქსირებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო კომისიაში დარჩენა არ დარჩენასთან დაკავშირებით.

ლევან სამუშია -  ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია და შენიშვნები. დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ დავაფიქსირებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას  საკონსტიტუციო კომისიაში დარჩენა არ დარჩენასთან დაკავშირებით.

ლევან სამუშია - ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია და შენიშვნები. დოკუმენტის გაცნობის შემდეგ დავაფიქსირებთ შესაბამის გადაწყვეტილებას საკონსტიტუციო კომისიაში დარჩენა არ დარჩენასთან დაკავშირებით.