შალვა შავგულიძე - მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ჩართულობას კომისიაში, რათა კანონპროექტი შეესაბამებოდეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს და არა ხელისუფლების უზურპაციის ინტერესს. ჩვენ არ ავიღებთ პასუხისმგებლობას ასეთ კანონპროექტზე.

შალვა შავგულიძე -  მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ჩართულობას კომისიაში, რათა კანონპროექტი შეესაბამებოდეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს და არა ხელისუფლების უზურპაციის ინტერესს. ჩვენ არ ავიღებთ პასუხისმგებლობას ასეთ კანონპროექტზე.

შალვა შავგულიძე - მაქსიმალურად გამოვიყენებთ ჩართულობას კომისიაში, რათა კანონპროექტი შეესაბამებოდეს ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიული განვითარების ინტერესებს და არა ხელისუფლების უზურპაციის ინტერესს. ჩვენ არ ავიღებთ პასუხისმგებლობას ასეთ კანონპროექტზე.