ლევან სამუშია-ხელისუფლების ქმედებას, რომ დაცვის მხარემ ვერ შეძლოს მტკიცებულებების მოპოვება მხოლოდ ერთი მიზეზი აქვს- საზოგადოება არ იყოს ინფორმირებული აღნიშნულ საქმეზე.

ლევან სამუშია-ხელისუფლების ქმედებას, რომ დაცვის მხარემ ვერ შეძლოს მტკიცებულებების მოპოვება მხოლოდ ერთი მიზეზი აქვს- საზოგადოება არ იყოს ინფორმირებული აღნიშნულ საქმეზე.

ლევან სამუშია-ხელისუფლების ქმედებას, რომ დაცვის მხარემ ვერ შეძლოს მტკიცებულებების მოპოვება მხოლოდ ერთი მიზეზი აქვს- საზოგადოება არ იყოს ინფორმირებული აღნიშნულ საქმეზე.