ლევან სამუშია - პროკურატურის მიერ მამა გიორგი მამალაძის დაცვის მხარისთვის გაუცემლობის ხელწერილის ჩამორთმევით, მხარე ინფორმაციის გავრცელებაში შეიზღუდა

ლევან სამუშია - პროკურატურის მიერ მამა გიორგი მამალაძის დაცვის მხარისთვის გაუცემლობის ხელწერილის ჩამორთმევით, მხარე ინფორმაციის გავრცელებაში შეიზღუდა

ლევან სამუშია - პროკურატურის მიერ მამა გიორგი მამალაძის დაცვის მხარისთვის გაუცემლობის ხელწერილის ჩამორთმევით, მხარე ინფორმაციის გავრცელებაში შეიზღუდა