ლევან სამუშია - უკანონო ჩანაწერზე ექსპერტიზის გაკეთება და მისი საქმეში კანონიერი სახით შემოტანა არ ექვემდებარება სამართლებრივ ლოგიკას და არის საშიში პრეცენდენტი

ლევან სამუშია - უკანონო ჩანაწერზე ექსპერტიზის გაკეთება და მისი საქმეში კანონიერი სახით შემოტანა არ ექვემდებარება სამართლებრივ ლოგიკას და არის საშიში პრეცენდენტი

ლევან სამუშია - უკანონო ჩანაწერზე ექსპერტიზის გაკეთება და მისი საქმეში კანონიერი სახით შემოტანა არ ექვემდებარება სამართლებრივ ლოგიკას და არის საშიში პრეცენდენტი